Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

09.07.2020 - 17:00

Академія праці, соціальних відносин і туризму оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Завідувача кафедри:

 • Спеціальних туристичних дисциплін
 • Соціальної роботи та практичної психології
 • Соціології та суспільних наук
 • Фінансів

Професора кафедри:

 • Конституційного, адміністративного та фінансового права (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)
 • Соціології та суспільних наук   (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)
 • Економіки підприємства та менеджменту (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)
 • Професора кафедри фінансів (1 штатна одиниця на 0,5 ставки)

Доцента кафедри:

 • Спеціальних туристичних дисциплін (2 штатні одиниці по 1,0 ставки)
 • Цивільного, господарського та трудового права (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)
 • Соціальної роботи та практичної психології (1 штатна одиниця на 0,5 ставки)
 • Соціології та суспільних наук (1 штатна одиниця на 0,75 ставки)
 • Економіки підприємства та менеджменту (3 штатних одиниці по 1,0 ставки)

Старшого викладача кафедри:

 • Іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій (3 штатних одиниці по 1,0 ставки викладачів іноземної мови)
 • Спеціальних туристичних дисциплін (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)

   Вимоги до кандидатів на вакантні посади завідувачів кафедр:

 • вчене звання професора або доцента за профілем кафедри та/або науковий ступінь доктора або кандидата відповідної галузі наук;
 • стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників за профілем кафедри не менше п ’яти років;
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць.

   Вимоги до кандидатів на вакантні посади професорів:

 • Вчене звання: професор (як виняток доцент, старший науковий співробітник) за профілем кафедри;
 • Науковий ступінь: доктор наук (як виняток – доктор філософії (кандидат наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше шести років (для доцентів та (або) кандидата наук не менше 13 років);
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць;
 • Досвід підготовки науково-педагогічних кадрів.

    Вимоги до кандидатів на вакантні посади доцентів:

 • Вчене звання: доцент/ профессор за профілем кафедри;
 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат наук, старший науковий співробітник) або доктор наук за відповідною науковою спеціальністю;
 • Стаж роботи: на посадах науково-педагогічних працівників не менше трьох років;
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць.

    Вимоги до кандидатів на вакантні посади старших викладачів:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат наук) за відповідною науковою спеціальністю або ступінь магістра (окр спеціаліста);
 • Стаж роботи: на посадах науково-педагогічних працівників не менше трьох років;
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць.

 

 Для участі у конкурсі до науково-методичного відділу необхідно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Академії;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • дві фотокартки розміром 4 см х 6 см;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;
 • копію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11), засвідчену особисто;
 • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;
 • список наукових праць та винаходів;
 • інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів;
 • · документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;
 • · інші документи, що свідчать про професійні якості претендента.

 Працівники Академії, що переобираються на наступний термін, подають тільки заяву, список наукових праць та винаходів (опублікованих та зареєстрованих протягом попереднього терміну контракту із вказівкою про кількість публікацій з планової теми НДР та числа публікацій у виданнях, індексованих у науково-метричних базах,  фахових наукових виданнях України, чи у провідних іноземних наукових виданнях), копію документа про стажування (протягом терміну попереднього контракту) або звіту зі стажування (протягом терміну попереднього контракту), комплексний звіт визначеної форми про роботу протягом терміну попереднього контракту.

 З  Положенням про проведення конкурсну на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Академії праці, соціальних відносин і туризму та детальними вимогами до кандидатів можна ознайомитися на сайті Академії за посиланням https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G09vFaz5AE5Y_lvebm9TKjhB-atcwjbW та навчально-методичному відділі Академії за адресою: Кільцева дорога, 3-А,   м. Київ.

 Академія житлом не забезпечує.

Термін подачі заяв  один місяць з дня опублікування оголошення.

Термін проведення конкурсу два місяці з дня опублікування  оголошення.

 Документи подавати за адресою: Кільцева дорога, 3-А, м. Київ. 03187, навчально-методичний відділ. Телефон для довідок +38044 526 01 95

E-Mail: educ_dep2@socosvita.kiev.ua