Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

07.06.2020 - 09:54

Роль Академії праці, соціальних відносин і туризму в поширенні інклюзії та основні положення проекту "SMM навички для посилення інклюзії та зайнятості молодих людей з інвалідністю" презентовано на Міжнародній науково-методичній конференції «Value-based Approach in Education and Challenges of European Integration Process».

29-30 травня 2020 року відбулась Міжнародна науково-методична конференція «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції» («Value-based Approach in Education and Challenges of European Integration Process»), організована Сумським державним університетом. 

Метою конференції було обговорення ціннісно-орієнтованих підходів в освіті у контексті євроінтеграційних процесів. Долучитися до конференції було запрошено всіх, кого зацікавить проблематика освіти, євроінтеграції та сталого розвитку - викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, вчителів шкіл, виконавців проєктів програми Erasmus+, а також здобувачів освіти, які прагнули поділитися власними думками про освітній процес і шляхи його вдосконалення.

Тези виступу:

Гуляєва Л. П. Роль закладів вищої освіти у розбудові інклюзивного суспільства в Україні: досвід Академії праці, соціальних відносин і туризму.