Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

10.06.2020 - 17:19

Проект "SMM навички для посилення інклюзії та зайнятості молодих людей з інвалідністю" презентовано на Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві”.

29-30 травня 2020 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція з інтернет підтримкою «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві», присвячена 185-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Учасники конференції обговорювали, зокрема, інноваційні методи викладання, навчання і менеджменту в освіті, питання підвищення кваліфікації вчителів нової української школи, особливості освіти дорослих в інформаційному суспільстві та ін.

Тези виступу:

Гуляєва Л. П., Головко Я. Д., Філь Г. В. Освіта молоді з інвалідністю в інформаційному суспільстві: можливості соціальних медіа.