Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

09.12.2020 - 16:04

Здобувачка наукового ступеня доктор філософії з соціальної роботи Ольга Столярик презентувала результати свого дисертаційного дослідження на занятті зі студентами магістерської програми кафедри соціальної роботи та практичної психології.

В межах завдань навчальної вибіркової дисципліни «Індивідуальне соціально-психологічне консультування» (І курс магістерської ОП «Соціальна робота») здобувачка наукового ступеня доктор філософії, ІІ курсу ОНП кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ Ольга Столярик подала результати свого дисертаційного дослідження. Заняття проведене дистанційно, на платформі Google Meet. Це була напрочуд цікава, ефективна інтерактивна взаємодія, адже в групі є студентки, що мають практику роботи з батьками дітей з порушеннями психологічного (психічного) розвитку. Основний акцент заняття – діагностика та підвищення якості життя сімей, в яких є діти з розладами аутистичного спектру, підтримка батьків задля розвитку їхньої батьківської ефективності та подолання аутостигматизації.  

Більше про результати дисертаційного дослідження Ольги Столярик в її публікаціях:

  • Stoliaryk, O. (2020). Доступність послуг для сімей, які виховують дітей з аутизмом, як мета соціальної роботи. Social Work and Education, 7(3), 289-303.
  • Столярик, О. (2020). Оцінка якості життя сімей, що виховують дітей з аутизмом, як інструмент соціальної роботи. Traektoriâ Nauki= Path of Science, 6(2).
  • Столярик, О., & Семигіна, Т. (2020). Адаптивна соціалізація сімей, які виховують дітей з аутизмом. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 140-142.
  • Столярик, О., & Семигіна, Т. (2020). Підхід, орієнтований на сильні сторони клієнтів, у соціальній роботі з сім’ями, які виховують дітей з аутизмом. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 10-13.