Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

2020

Освітня програма "Право" 2020

Таблиця змін освітніх програм

Робочі програми обов’язкових навчальних дисциплін 2020

Робочі програми вибіркових навчальних дисциплін 2020

Анотації обов'язкових навчальних дисциплін 2020

Анотації вибіркових навчальних дисциплін 2020

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін 2020

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін 2020

Навчальний план очної форми навчання 2020

Навчальний план заочної форми навчання 2020

Робочий навчальний план очної форми навчання 2020

Робочий навчальний план заочної форми навчання 2020

Методичні рекомендації до написання і оформлення реферативних та контрольних робіт

Методичні рекомендації до підготовки і написання курсових робіт

Методичні рекомендації до розробки силабусу

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену

Наказ про затвердження проектів розвитку Академії на період до січня 2022 року