Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

26.02.2021 - 10:00

          

Круглий стіл 

АКАДЕМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДЛЯ ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

26 лютого 2021 року

Формат – дистанційний (з викориcтанням платформи Zoom) 

 

Вельмишановне панство!

Радо повідомляємо, що в розвиток полеміки на круглих столах тематики «Впровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи» (2017 – 2020 рр.) 26 лютого 2021 року проводитиметься одноденна професійна зустріч в онлайн-форматі, на якій презентуватимуться ідеї та результати досліджень здобувачів програм підготовки магістрів і докторів філософії з соціальної роботи, а також обговорюватимуться потреби в таких дослідженнях та їх провадження.

Співорганізатори: кафедра соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму, кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Мета зустрічі: привернути увагу широкого кола стейкхолдерів до результатів академічних досліджень в сфері соціальної роботи, розкрити перспективи розвитку університетських наукових досліджень, сприяти зміцненню зв’язків між вищою освітою, наукою та практикою соціальної роботи.

План роботи:

«Пленарна» частина (10.00 – 12.00):

обговорення концептуальних питань змісту, організації, практичної значущості та впровадження результатів і запиту на такі дослідження в широкому колі учасників.
З короткими доповідями виступатимуть представники роботодавців, експерти з питань освіти і досліджень з соціальної роботи

«Секційна» частина роботи (12.30 – 15.00):

виступи здобувачів програм підготовки магістрів і докторів філософії та їх обговорення з модерацією дискусій (за значної кількості заявок – робота в малих групах).

За згоди учасників презентовані на Круглому столі матеріали плануємо розмістити на офіційному сайті Академії праці, соціальних відносин і туризму. 

Завантажити "Запрошення до участі"