Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників за результатами анкетування здобувачів вищої освіти за п'ятибальною шкалою (оцінка 5 найвища)