Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників за результатами анкетування здобувачів вищої освіти за п'ятибальною шкалою (оцінка 5 найвища)

Кафедра економіки підприємства та менеджменту

1. Чорнодід І.С (завідувач кафедрою, д.е.н., проф.) - 

2. Василець Н.М. (к.е.н., доц) -

3. Коваленко С.М. (к. ф.-м. н., доц.) - 4.89

4. Турло Н.П. (к.е.н., доц) - 

5. Сидоренко І.О. (к.е.н., доц) -

6. Петренко В.М. (ст. викладач) -