Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

29.05.2021 - 14:15

28 травня 2021 року на платформі дистанційного спілкування Zoom відбулася ІV конференція молодих науковців «Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій».

Модератором конференції виступив в.о. проректора з наукової роботи, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права АПСВТ, доктор юридичних наук, професор Юрій Оніщик. 

Участь у конференції взяли завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ, доктор медичних наук, професорка Олена Карагодіна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права АПСВТ, кандидат юридичних наук, доцент Андрій Настюк, доцентка кафедри цивільного, господарського та трудового права АПСВТ, кандидат юридичних наук, доцентка Наталія Циганчук, аспіранти АПСВТ програм підготовки докторів філософії зі спеціальностей 081 «Право» та 231 «Соціальна робота», студенти АПСВТ.

Напрямами роботи конференції стали правові, економічні та соціальні виміри сталого розвитку.

Особливий інтерес та жваву дискусію викликали доповіді таких здобувачів вищої освіти, як Владлена Капліна, Тетяна Скляр, Ольга Столярик, Інна Павлик, Руслан Васильковський, Василь Панченко. У ході їх виступів було обговорено питання щодо особливостей правового забезпечення релігійно-церковного життя в Україні, роботу телефону довіри у час суспільної невизначеності, соціальну проблему прийняття сім’єю діагнозу «аутизм» у дитини, особливості функціонування Верховного Суду України, політико-правові аспекти забезпечення сталого розвитку та побудови правової держави, децентралізації в Україні, профспілкової діяльності. 

Збірник матеріалів IV конференції молодих науковців «Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій»