Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

08.06.2021 - 12:25

7 червня 2021 року за ініціативи кафедри соціальної роботи та практичної психології в Академії відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації аспірантки Ярошенко Алли Анатоліївни на тему «Формування ґендерної компетентності соціальних працівників у контексті розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 231 «Соціальна робота» (науковий керівник – доктор політичних наук, професор Семигіна Тетяна Валеріївна). 

Засідання відбулося під головуванням завідувачки кафедри соціальної роботи та практичної психології, професора, докт. мед. наук Карагодіної О.Г. за участі науково-педагогічного складу кафедри, представників інших кафедр Академії та запрошених фахівців. 

Рецензентами дисертаційної роботи виступили: професор кафедри соціальної роботи та практичної психології докт. мед. наук Дворяк С.В.; доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології канд. пед. наук Пожидаєва О.В. В обговоренні роботи взяли участь: професори Київського національного університету імені Тараса Шевченка докт. пед. наук Чернуха Н.М.та докт. психол. наук Чуйко О.В., професор Київського університету імені Бориса Гринченка, докт. пед.наук Петрочко Ж.В., професор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, докт. пед. наук Вайнола Р.Х., професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, докт. пед. наук Кочубей Т.Д. та ін. 

За підсумками засідання учасниками фахового семінару було прийнято рішення, що дисертація Ярошенко Алли Анатоліївни на тему «Формування ґендерної компетентності соціальних працівників у контексті розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» відповідає спеціальності 231 «Соціальна робота» та вимогам, які висуваються до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, і рекомендується до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 231 «Соціальна робота».