Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

18.10.2021 - 09:00

НАКАЗ

Про оголошення конкурсу на заміщення посад

науково-педагогічних працівників Академії праці, соціальних відносин і туризму,

які згідно з наказом ректора зайняті на термін до проведення конкурсу

 

Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», статті 55 Закону України «Про вищу освіту» та з метою удосконалення трудових відносин у сфері освіти, забезпечення умов для ініціативності і самостійності науково-педагогічних працівників з урахуванням індивідуальних здібностей, освітньої та професійної кваліфікації

НАКАЗУЮ:

 • Оголосити 18 жовтня 2021 року конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників Академії, які згідно з наказом ректора зайняті на термін до проведення конкурсу

 

Завідувача кафедри:

 • Економіки підприємства та менеджменту
 • Маркетингу
 • Цивільного, господарського та трудового права
 • Міжнародного права 

 

Професора кафедри:

 • Конституційного, адміністративного та фінансового права (1 штатна посада на 0,59 ставки)
 • Соціальної роботи та практичної психології (1 штатна посада на 0,34 ставки)
 • Соціології та суспільних наук (1 штатна одиниця на 0,86 ставки)
 • Фінансів (1 штатна посада на 0,61 ставки)
 • Маркетингу (1 штатна посада на 0,42 ставки)

 

Доцента кафедри:

 • Конституційного, адміністративного та фінансового права (3 штатні посади на 2,35 ставки)
 • Цивільного, господарського та трудового права (1 штатна посада на 0,4 ставки)
 • Фінансів (1 штатна посада на 0,55 ставки)
 • Економіки підприємства та менеджменту (1 штатна посада на 0,83 ставки)
 • Кримінального права, процесу та криміналістики (1 штатна посада на 0, 63 ставки) 

 

Старшого викладача кафедри:

 • Маркетингу (2 штатні посади на 0,97 ставки)
 • Конституційного, адміністративного та фінансового права (3 штатні посади на 2,0 ставки)
 • Економіки підприємства та менеджменту (1 штатна посада на 0,8 ставки)
 • Іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій (2 штатні посади на 1,54 ставки) 

 

Викладача кафедри:

 • Кримінального права, процесу та криміналістики (1 штатна посада на 0,5 ставки) 

 

Декана факультету економіки, соціальних технологій та туризму

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім ’я ректора Академії;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • дві фотокартки розміром 4 см х 6 см;
 • ксерокопії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;
 • ксерокопію паспорта громадянина України, засвідчену відділом кадрової політики та документообігу Академії;
 • ксерокопію трудової книжки, засвідчену відповідно до чинного законодавства за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;
 • список наукових праць та винаходів;
 • інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів.


Науково-педагогічні працівники Академії, що переобираються на наступний термін, подають тільки заяву, список наукових праць та винаходів, ксерокопію документа про стажування (протягом терміну попереднього контракту) або звіту зі стажування (протягом терміну попереднього контракту), комплексний звіт визначеної форми про роботу протягом терміну попереднього контракту. 

Заяви від претендентів на посади науково-педагогічних працівників приймає навчально-методичний відділ Академії за адресою: Кільцева дорога 3-А., м. Київ.

Академія житлом не забезпечує.

Термін подання заяв: один місяць з дня опублікування оголошення.

В.о. ректора

В. І. Литвиненко