Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

19.10.2021 - 15:00

19 жовтня 2021 року на платформі дистанційного спілкування Zoom (ідентифікатор 303 650 3681, код 816596) відбудеться фаховий семінар щодо попередніх експертиз дисертацій аспірантів кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»:

- о 15:00 Кучер Софії Анатоліївни на тему «Забезпечення права людини на вільне вираження поглядів і переконань: конституційно-правовий аспект»;

- о 16:00 Капліна Сергія Володимировича на тему «Конституційно-правове забезпечення діяльності професійних спілок в Україні у контексті зарубіжного досвіду».