Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

13.01.2022 - 09:00

Федерація професійних спілок України оголошує про відбір кандидатів на посаду ректора Академії праці, соціальних відносин і туризму з вимогами до кандидата на посаду (м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А).

Спеціалізацією закладу є:

  • здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;
  • здійснення наукової діяльності відповідно до чинного законодавства України;
  • координація та наукове керівництво науковими дослідженнями з вивчення сфери ринку праці і розвитку профспілкового руху;
  • підготовка профспілкових кадрів, підвищення їх кваліфікації;
  • надання науково-методичної, організаційної, практичної допомоги навчальним закладам профспілок, членським організаціям Федерації профспілок України.


Вимоги до претендента: громадянин України; володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови; має вчене звання та науковий ступінь, стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше 10 років; веде наукову роботу та є автором публікацій на економічну, правову та соціально-трудову проблематику; має бачення напрямів подальшого розвитку закладу і підвищення його конкурентоздатності на ринку освітніх послуг, шляхів підвищення економічного потенціалу і збільшення рівня прибутковості, а також бачення шляхів вирішення проблемних питань освітнього закладу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону У країни «Про вищу освіту»; особовий листок з обліку кадрів із фотографією розміром Зх4 см; автобіографію; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; довідку про наявність або відсутність судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім'я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону; письмову згоду на збір і обробку персональних даних; інформацію про досвід успішної роботи в закладах вищої освіти або попередньому місці роботи, рекомендації (за наявністю).

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи подаються до Федерації професійних спілок України за адресою: 01001, м. Київ, майдан Незалежності, 2, з поміткою «Конкурс АПСВТ».

Термін подання заяви на участь у відборі та інших необхідних документів - 2 місяці.

За додатковою інформацією звертатись за телефоном: (044) 205-76-13 або електронною поштою: rovchak@fpsu.org.ua.