Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Наказами Міністерства освіти і науки України від 28.12.2021 №1446 та від 03.02.2021 №102 створено спеціалізовану вчену раду ДФ 26.888.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кучер С.А. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.005

1. Голова ради: Журавель Ярослав Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Рецензенти:

2. Шкарупа Костянтин Вікторович, доктор юридичних наук, старший дослідник, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму.

3. Майданник Олена Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Опоненти:

4. Теремецький Владислав Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету.

5. Рєзнік Олег Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, секретар Виконавчого комітету Сумської міської ради.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради №1446

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради №102

 

Кучер Софія Анатоліївна

Спеціальність: 081 "Право"
Назва дисертаційної роботи: «Забезпечення права людини на вільне вираження поглядів і переконань: конституційно-правовий аспект»
Науковий керівник: Шатіло Володимир Анатолійович

Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А, ауд. 307

Дата захисту: 15.04.2022

 

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертаційна робота

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента (1)

Відгук опонента (2)

АУДІО: Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.005. 15 квітня 2022 р.

ВІДЕО: Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.005. 15 квітня 2022 р.

See video