Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

03.02.2022 - 19:37

На кафедрі соціальної роботи та практичної психології 3-го лютого 2022 року здобувач_ки (і) програми підготовки магістрів соціальної роботи захищали свої магістерські дослідницькі проєкти.

Наразі результати виявилися як ніколи успішними – троє презентантів отримали «високі четвірки», шестеро – оцінки «відмінно»!

Голова нашої кваліфікаційної комісії, професор Ярошенко Алла Олександрівна (Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова) особливо відзначила, що кожна презентація відображає результати власноруч розробленого професійного втручання, яке апробоване в роботі з певною групою клієнтів.

Цьогоріч наші здобувачі – це здебільшого люди зі значним життєвим досвідом, які мають функціональні обмеження. Відтак, вони отримали можливість попрацювати на користь спільнот, чиї потреби їм добре знайомі. Отже кожна кваліфікаційна роботи є абсолютно унікальною. Серед проблем, яким вони присвячені – узалежнення та співузалежнення внаслідок вживання психоактивних речовин; активізація громади задля допомоги сім’ям з дітьми, що мають розлади аутистичного спектру; соціальна адаптація учасників бойових дій на сході України; профілактика девіантної та саморуйнівної поведінки підлітків; організація інклюзивного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; адаптація до умов закладу вищої освіти осіб з особливими потребами в період карантинних обмежень; соціальна інтеграція людей з інвалідністю внаслідок тяжких порушень зору.

Вітаємо наших здобувач_ок (ів) та їхніх керівників з високими досягненнями!