Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

17.02.2022 - 20:17

17 лютого 2022 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.004 в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбувся захист дисертації Капліна Сергія Миколайовича на тему «Конституційно-правове забезпечення діяльності професійних спілок в Україні у контексті зарубіжного досвіду» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Дисертація аспіранта кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму Капліна Сергія Миколайовича присвячена комплексному порівняльно-правовому аналізу конституційно-правового забезпечення діяльності професійних спілок в Україні та зарубіжних країнах як основної форми соціальної взаємодії між державою та громадянським суспільством, а також розробленню науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій для вдосконалення вітчизняного законодавства і практики його реалізації у сфері профспілкової діяльності.

Члени спеціалізованої вченої ради зазначили, що дисертація Капліна Сергія Миколайовича за своєю актуальністю, ступенем новизни, постановкою та способом вирішення поставлених питань, теоретичним та практичним підґрунтям та обґрунтованістю одержаних результатів відповідає вимогам Тимчасового Порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167.

Підсумком обговорень та дискусій з приводу представленого дослідження стало таємне голосування членів спеціалізованої вченої ради. Рішення було одноголосним – присвоїти Капліну Сергію Миколайовичу ступінь доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Вітаємо Капліна Сергія Миколайовича із успішним захистом дисертації та бажаємо успіхів у подальшій науковій діяльності!