Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

07.07.2022 - 17:30

1. Оголошується конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників Академії праці, соціальних відносин і туризму, які згідно з наказом ректора зайняті на термін до проведення конкурсу:

Завідувача кафедри:

 • Економіки підприємства та менеджменту
 • Маркетингу
 • Цивільного, господарського та трудового права
 • Кримінального права, процесу та криміналістики
 • Конституційного, адміністративного та фінансового права

 

Професора кафедри:

 • Конституційного, адміністративного та фінансового права (1 штатна посада)
 • Соціальної роботи та практичної психології (1 штатна посада)
 • Фінансів (1 штатна посада)
 • Маркетингу (1 штатна посада)

 

Доцента кафедри:

 • Конституційного, адміністративного та фінансового права (3 штатні посади)
 • Цивільного, господарського та трудового права (1 штатна посада)
 • Економіки підприємства та менеджменту (1 штатна посада)
 • Кримінального права, процесу та криміналістики (1 штатна посада)

 

Старшого викладача кафедри:

 • Маркетингу (2 штатні посади)
 • Конституційного, адміністративного та фінансового права (2 штатні посади )
 • Економіки підприємства та менеджменту (1 штатна посада)
 • Іноземних мов та гуманітарних дисциплін (2 штатні посади)

 

Декана факультету економіки, соціальних технологій та туризму


2. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі на ім ’я ректора Академії;

- заповнений особовий листок з обліку кадрів;

- дві фотокартки розміром 4 см х 6 см;

- ксерокопії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;

- ксерокопію паспорта громадянина України, засвідчену відповідно до чинного законодавства;

- ксерокопію трудової книжки, засвідчену відповідно до чинного законодавства за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць та винаходів;

- інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів.

Науково-педагогічні працівники Академії, що переобираються на наступний термін, подають тільки заяву, список наукових праць та винаходів, ксерокопію документа про стажування (протягом терміну попереднього контракту) або звіту зі стажування (протягом терміну попереднього контракту), комплексний звіт визначеної форми про роботу протягом терміну попереднього контракту. 

Заяви від претендентів на посади науково-педагогічних працівників приймає навчально - методичний відділ або менеджер з персоналу Академії за адресою Кільцева дорога 3-А., м. Київ.

Академія житлом не забезпечує.

 

3. Термін подання заяв - один місяць з дня опублікування оголошення.