Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

09.08.2022 - 15:53

З метою забезпечення безперервності та якості організації освітнього процесу в Академії праці, соціальних відносин і туризму під час дії правового режиму воєнного стану в Україні та відповідно до рішення Вченої ради Академії від 29.06.2022 р. встановлено наступні дати початку навчального року для здобувачів вищої освіти:


  • 1 вересня 2022 р. - для студентів другого, третього та четвертого курсів освітнього рівня Бакалавр та другого курсу рівня Магістр;
  • 19 вересня 2022 р. - для студентів першого курсу освітнього рівня Бакалавр (перший рівень вищої освіти);
  • 3 жовтня 2022 р. - для студентів першого курсу освітнього рівня Магістр (другий рівень вищої освіти) та слухачів програми підготовки Докторів філософії (третій рівень вищої освіти).


Завершення семестрові контрольні заходи в першому семестрі здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти: до 31 грудня 2022 р.