Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

10.08.2022 - 16:30

Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», статті 55 Закону України «Про вищу освіту» та з метою удосконалення трудових відносин у сфері освіти, забезпечення умов для ініціативності і самостійності науково-педагогічних працівників з урахуванням індивідуальних здібностей, освітньої та професійної кваліфікації:

1. Оголошується конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників Академії, які згідно з наказом ректора зайняті на термін до проведення конкурсу

Професора кафедри:

  • Цивільного, господарського та трудового права (1 штатна посада)


2. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі на ім ’я ректора Академії;
  • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
  • дві фотокартки розміром 4 см х 6 см;
  • ксерокопії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;
  • ксерокопію паспорта громадянина України, засвідчену відповідно до чинного законодавства;
  • ксерокопію трудової книжки, засвідчену відповідно до чинного законодавства за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;
  • список наукових праць та винаходів;
  • інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів.


Науково-педагогічні працівники Академії, що переобираються на наступний термін, подають тільки заяву, список наукових праць та винаходів, ксерокопію документа про стажування (протягом терміну попереднього контракту) або звіту зі стажування (протягом терміну попереднього контракту), комплексний звіт визначеної форми про роботу протягом терміну попереднього контракту

Заяви від претендентів на посади науково-педагогічних працівників приймає навчально - методичний відділ Академії за адресою Кільцева дорога 3-А., м. Київ (каб. 216).

Академія житлом не забезпечує.

3. Термін подання заяв - один місяць з дня опублікування оголошення.