Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

14.02.2023 - 22:00

Метою Меморандуму є зміцнення і розвиток творчої, наукової. освітньої та природоохоронної співпраці, спільної організації наукових і науково-технічних симпозіумів, семінарів та інших заходів, що мають безпосереднє відношення до діяльності обох установ.

В рамках Меморандуму заплановано співпраця за такими напрямками:

1. Організація та проведення спільних науково-практичних та науково-освітніх заходів, соціальних, інформаційно-навчальних програм і проектів.

2. Обмін досвідом та інформацією з питань удосконалення форм та методів освітнього процесу, структури та змісту навчальних програм в сфері підготови фахівців туристичної галузі.

3. Розвиток та реалізація системи різнопланового маркетингу (мережа інтернет, телебачення, засоби масової інформації) для популяризації сучасного підходу до підготови фахівців туристичної галузі.

4. Публікації отриманих результатів спільних наукових досліджень у фахових виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз Scopus Web of science після обговорення відповідними виконавцями кожної сторони

https://drive.google.com/file/d/1E9jG62CbHwxX1hJeKtqRDCAxM2MXiYa8/view?u...