Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

17.02.2023 - 18:50

У рамках академічної мобільності здобувачів та підвищення кваліфікації фахівців, викладачами кафедри психології та соціальної роботи 16-17 лютого 2023 року проведено тренінг-курс «Soft skills та навички медіації».

Обговорювались питання міжособистісної взаємодії та ефективної комунікації у команді, вирішувались завдання практичного кейсу нard scills та soft skills навички у професійній діяльності особистості. У ході тренінгу учасники аналізували сучасні підходи регулювання конфліктів. Значну увагу приділили вивченню практик медіації. При вирішенні практичних завдань предметно обговорювалась процедура медіації: моделі, принципи, формат і методи роботи.