Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

07.03.2023 - 19:32

7 березня на Факультеті економіки, соціальних технологій та туризму АПСВТ відбулася нарада з організації навчально-методичної роботи кафедр, що забезпечують освітній процес для здобувачів освітніх програми  «Психологія» й "Туризм і рекреація", особливостей ректорського зрізу нань студентів.

 У засіданні взяли участь завідувачі кафедр психології, спеціальних туристичних дисциплін та фінансів, які забезпечують навчальний процес у студентів-бакалаврів та студентів-магістрів  означених спеціальностей.  Під час наради розглядали питання щодо організації на всіх кафедрах роботи з підготовки й оновлення навчально-методичних матеріалів із урахуванням особливостей спеціальностей.

 Співробітників проінформували про перші результати ректорського зрізу знань студентів на платформі дистанційного навчання Е-Академія.

Наголошено на виконанні наказу про вивчення студентами АПСВТ вибіркових компонентів ОПП у 2023-2024. Також донесли інформацію щодо оновлення Положень Академії та потреби в активізації наукової діяльності викладачів згідно з ліцензійними вимогами Міністерства освіти і науки України.

 деканом факультету Сергієм Васильовичем Шолудченко було винесено на обговорення впровадження нової спеціальностіі 015.16 Професійна освіта. Сфера обслуговування та Професійна освіта. Цифрові технології (Digital Technologies)

 

Особливістю й основною перевагою спеціальності 015.16 Професійна освіта. Сфера обслуговування є отримання подвійного диплома, тобто економічна освіта з правом викладання.

Сфера обслуговування – це престижна та затребувана спеціальність на ринку праці. В АПСВТ готують сучасних спеціалістів у сфері обслуговування, викладачів економіко-управлінських дисциплін:

− наші випускники потрібні на ринку праці як в Україні, так і за її межами;

− у нас європейський формат освіти та англомовні програми навчання;

− дисципліни викладають практики у сфері управління та бізнесу;

− ми навчаємо організації власного бізнесу;

− проводимо стажування в Україні й за кордоном на провідних підприємствах та організаціях.

Ви можете поєднувати навчання та практичну діяльність завдяки дистанційній освіті.

Наші випускники мають право обіймати посади у сфері освіти:

− викладач загальнопрофесійних та професійно-практичних дисциплін у професійних навчальних закладах;

− викладач профільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах.

Для сфери послуг:

− керівник або заступник керівника функціональних підрозділів організації у сфері послуг (торгова, транспортна, туристичний бізнес, готельно-ресторанний бізнес, банківська сфера, інформаційні послуги та ін.);

− керівник підприємства, фірми та організації сфери послуг;

− керівник, спеціаліст фінансового, бухгалтерського, економічного, планового підрозділу;

− керівник, спеціаліст кадрового підрозділу;

− спеціаліст-аналітик, логіст;

− менеджер з комерційної діяльності, маркетолог;

− спеціаліст з організації та раціоналізації виробництва;

− адміністратор та ін.

Крім того, випускник має право організувати власну фірму, поєднуючи (за потреби) більшість керівних функцій.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

 Особливістю й основною перевагою спеціальності 015.39 Професійна освіта. Цифрові технології (Digital Technologies) є отримання подвійної спеціалізації в області комп’ютерних технологій: інженерної та педагогічної. З одного боку, випускники мають навички роботи з інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами, а з іншого боку, здатні передати свої знання учням шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, ліцеїв, технікумів, коледжів, університетів.

Після закінчення спеціальності можна працювати в галузі освіти, а також ІТ-сфері:

− системним адміністратором;

− інженером-програмістом;

− фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення;

− фахівцем з розроблення комп’ютерних програм;

− фахівцем з комп’ютерної графіки та дизайну.

Основними на курсі  є вивчення сучасних мов програмування С ++, PHP, С #, Java, JavaScript, Pyton, HTML, SQL, студент набуває навички роботи в середовищах програмування Visual Studio, Android Studio та інших.

Навчання поєднує заняття як у сучасних комп’ютерних класах, так і в дистанційному режимі в системі Moodle. Студент під час навчання проходить 2 виробничі та 2 технологічні практики. Є можливість проходити практику закордоном.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

 

Факультет економіки, соціальних технологій та туризму