Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Завідувач кафедри публічного управління та публічної служби  

Качан Яна Віталіївна

- завідувач кафедри публічного управління та публічної служби,

кандидат наук з державного управління, доцент 

 

https://orcid.org/0000-0002-4078-7747,

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=9KtsUvoAAAAJ

ResearcherID: G-1534-2019

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215028146&origin=recordPage

https://www.webofscience.com/wos/author/record/199070

ResearcherID Web of Science:Г-1534-2019

 

Народилася 09 листопада 1982 року в с.м.т. Демидівка Рівненської області.

З 2000 року навчалася в Рівненському державному технічному університеті на економічному факультеті за спеціальністю «Облік і аудит». Після закінчення двох курсів навчання у 2002 році перевелась на заочну форму навчання до Національного університету «Львівська політехніка». У 2005 році закінчила навчання у Національному університеті «Львівська політехніка» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста.

З 2011 по 2014 роки навчалася в аспірантурі кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.  У 2015 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 25.00.01 «Теорія та історія державного управління», та здобула науковий ступінь кандидата наук з державного управління на підставі рішення Атестаційної колегії від 30 червня 2015 року.

2018 – 2021  роки навчалася в докторантурі Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

 

Трудову діяльність розпочала у лютому 2002 року у Головному фінансовому управлінні Рівненської ОДА, де по березень 2003 року працювала провідним економістом відділу фінансів соціально-культурної сфери бюджетного управління.

У 2003 році працювала головним економістом відділу доходів та фінансування підприємств комунальної власності Фінансового управління Демидівської районної державної адміністрації, пізніше переведена на посаду головного економіста бюджетного відділу Фінансового управління Демидівської районної державної адміністрації.

2009 - 2010 роки - головний спеціаліст відділу комунальних підприємств управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради.

2010 - 2011 роки – асистент кафедри фінансів Луцького інституту розвитку людини Університету Україна.

2011 - 2014 роки – аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. У листопаді 2014 року відрахована з аспірантури у зв’язку із успішним завершенням терміну навчання та зарахована на посаду помічника-консультанта народного депутата України. Апарат Верховної Ради України.

2015 - 2016 роки -  головний спеціаліст навчально-методичного відділу Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. У вересні 2015 року прийнята на посаду викладача кафедри державного управління та місцевого самоврядування за сумісництвом.

2017 - 2022 роки - доцент кафедри публічного управління та адміністрування у Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

2018 -  2020 роки – вчений секретар Спеціалізованої вченої ради  Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

2019 - 2022 роки - вчений секретар експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з державного управління.

З вересня 2022 року –  в.о. завідувача кафедри публічного управління та публічної служби Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Пройшла курси підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції та парламентської системи у Чехії, Німеччині, Франції та швейцарській конфедерації в рамках Міжнародної освітньої програми для громадськості AINE та органів місцевого самоврядування (2015 р.)

Пройшла курси підвищення кваліфікації (108 год) за курсом «Організація навчального процесу та наукової роботи» у Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM Slovakia in Presov (2019 р.)

Автор більше 80-ти наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 3 публікації індексовані у базі даних SKOPUS або Web of Science; 1 одноосібна монографія, 7 колективних монографій.

 Основний науковий напрямок досліджень – публічне управління та адміністрування, публічна служба, кадрова політика.