Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

14.03.2023 - 12:50

     Одним із найважливіших аспектів вдосконалення освітніх програм є опитування стейкхолдерів – зазначив декан факультету Сергій Шолудченко. Розширення освітніх послуг викликано запитом суспільства на фахівців відповідної сфери. Відтак, розробка і запровадження в освітній процес, а також вдосконалення нових освітньо-професійних програм (ОПП) неможливі без зворотного зв’язку всіх груп зацікавлених осіб. Наразі в Академії згідно плану роботи соціологічної групи на черзі робота зі стейкхолдерами ОПП у галузі знань 053 «Психологія» і 242 «Туризм і рекреація».

    Збір інформації щодо якості надання освітніх послуг і їхнього вдосконалення шляхом модернізації ОПП відбувається через анкетування здобувачів освіти, випускників, науково-педагогічних працівників і роботодавців. Процес модернізації потребує кропіткої роботи над зворотнім зв’язком стейкхолдерів.

   Керівниця соціологічної групи, завідувачка кафедри психології , професорка БЕГЕЗА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА під час зустрічі розповіла про особливості та необхідні умови для проведення соціологічних досліджень на нових спеціальностях, зокрема 053«Психологія», а також анкетування здобувачів вищої освіти з 1-го по 5-й курс.

Окрім того на нараді обговорили умови запровадження нової спеціальності 015.39 Професійна освіта. Цифрові технології (Digital Technologies), що передбачає отримання подвійної спеціалізації в області комп’ютерних технологій: інженерної та педагогічної.