Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

04.04.2023 - 21:54

4 квітня 2023 року під головуванням в.о. ректора Віктора Сухомлина відбулося чергове засідання ректорату, на якому були розглянуті актуальні питання життєдіяльності Академії. На засіданні був присутній заступник Голови Федерації профспілок України Євген Драпятий.

 

     

         Проректор з навчально-педагогічної роботи Ігор Чорнодід оголосив про успішний набір на нові спеціальності "Психологія" та "Публічне управління та адміністрування" у 2022 році та плани Академії щодо розширення спектру освітніх програм через запровадження нової спеціальності Професійна освіта. Цифрові технології та посиленням наявних освітніх програм і компонентів із можливостями використання цифрових технологій. Зараз в Академії навчаються здобувачі вищої освіти на 21 освітній програмі на трьох рівнях вищої освіти, успішно завершили навчання 124 магістри. Академія залишається освітнім та науковим осередком в системі ФПУ та модернізує інфраструктуру для надання якісних освітніх послуг.

 

 

     Проректор з наукової роботи Гліб Пріб доповів про значні досягнення у напрямі розбудови наукової діяльності в Академії. Так за останній рік було розроблено та затверджено план наукової роботи АПСВТ на 2022-2023 н.р., Згідно рішення Постанови президії Федерації професійних спілок України від затверджена тема наукового дослідження "ВИВЧЕННЯ СФЕРИ РИНКУ ПРАЦІ І РОЗВИТКУ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ", проведено навчання представників профспілок на базі Академії з питань психологічної допомоги, у рамках Грантової угоди, укладеної між ФПУ та Міжнародною організацією праці Академією виконуються завдання із забезпечення надання психосоціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у навчально-методичних центрах профоб’єднань з метою відновлення їх працездатності та сприяння поверненню на ринок праці.

 

 

    Проректор з міжнародних зв'язків  Наталя Гончаренко доповіла, що в Академії діють міжнародні програми Подвійного Диплому, які дозволяють студентам паралельно із навчанням в Україні отримувати вищу освіту в партнерських навчальних закладах країн Європейського союзу. Також за останній рік за підтримки ФПУ відкрито освітні представництва Академії на базах партнерів у Грузії та Латвії.

 

   Декан Факультету економіки, соціальних технологій та туризму Сергій Шолудченко відзначив, що розуміння середньострокової стратегії Академії та потреб ринку праці України дозволяє адаптувати діяльність та структуру факультету до нових викликів і динамічних змін в економіці нашої держави.  Так, стосовно науково-педагогічного складу факультету, констатуємо суттєве підвищення якісної складової викладачів кафедр факультету. Також на факультеті було створено кафедру Психології та соціальної роботи, що дозволило надавати освітні послуги за новою для нас спеціальністю – ПСИХОЛОГІЯ. Такі зміни та агресивна вступна компанія дозволили збільшити кількість студентів на ФЕСТТ до 808 осіб.

Стосовно перспектив розвитку нових напрямів та спеціальностей, то заплановано ще в цьому навчальному році відкрити нову спеціальність - 015.39 Професійна освіта. Цифрові технології (Digital Technologies) та започаткувати на неї набір студентів. Відкриття нової спеціальності та відповідної спеціалізації - Цифрові технології (Digital Technologies) дозволить набути досвіду викладачам та адміністрації факультету практичних навичок розвитку спеціальності, яка пов’язана з цифровими технологіями.

На 2023-2024 н.р. в структурі факультету заплановано створення нової кафедри на якій буде започатковано навчання студентів спеціальності – Інженерія програмного забезпечення. Також на другу половину 2023-2024 н.р. заплановано відкриття ще однієї нової спеціальності пов’язаної з цифровими технологіями – Штучний інтелект. Нові спеціальності, які ми плануємо відкрити протягом наступних років на факультеті , дозволять Академії праці посісти достойне місце серед сучасних закладів вищої освіти та покращити фінансове становище нашого закладу в цілому.

Проблеми пов’язані з відкриттям нових спеціальностей орієнтованих на цифрові технології – насамперед фінансові затрати на оновлення матеріально технічної бази комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення.

   Декан юридичного факультету Ярослав Журавель доповів, що створено нові освітні продукти та послуги:

  • Відкрито докторантуру зі спеціальності 081 Право,
  • Прийнято до докторантури 2 докторантів,
  • Відкрито нову спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
  • Прийнято по одній групі студентів на цю спеціальність за ОКР бакалавр та ОКР магістр

Наразі формується ліцензійна справа для відкриття спеціальності «Державна безпека», вивчається можливість відкриття спеціальності «Цивільна безпека», розробляється нова ОП «Публічне управління та адміністрування в сфері туризму».

Прийнято участь у спеціальній професійній (сертифікатній) програмі підвищення кваліфікації державних службовців центрального апарату АРМА
Підписано договори про співпрацю з: ГО «Центр журналістських розслідувань» та Білоцерківським національним аграрним університетом.

Підготовлені до підписання меморандуми про співпрацю з: International Bridge Concord (Міжнародним Мостом Співдружності), (м. Брюссель), ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, Національною гвардією України.
Кадрова політика: проведено конкурс і прийнято до штату нових завідувачів кафедр та викладачі.

Грантова діяльність: Підписано з USAID грантову угоду № G-HOVERLA-017 від 18.11.22.

Наукова діяльність: Проведено Всеукраїнський конкурс «Краща наукова робота з муніципального права», проведено Шосту щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференціїю «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості» (23.12.22, м.Київ), знято відеофільм, підготовлено матеріали, підготовлено Законодавчі пропозиції профільним комітетам, Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з нагоди Дня юриста (7 жовтня 2022 року) на тему: “ЮРИДИЧНА НАУКА СЬОГОДЕННЯ: ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ».  Затверджено додаткову загальноакадемічну тему «Правове забезпечення публічного адміністрування та національно-безпекової сфери»
У планах діяльності факультету:

  • Провести другі піврічні Конкурс та Конференції
  • Провести опитування територіальних громад щодо проблематики місцевого самоврядування

 

   Підводячи підсумки засідання ректорату, заступник Голови ФПУ Євген Драпятий визначив напрями спільної діяльності Федерації профспілок України та Академії праці, соціальних відносин і туризму, як бази підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації членів ФПУ. Так важливими є:

- розроблення освітніх продуктів із забезпечення навчання фахівців ФПУ за напрямами правого захисту, охорони праці і здоров'я, соціального захисту та інших видів діяльності;

- запровадження механізмів реалізації навчання членів ФПУ;

- розроблення програми із реалізації спільних міжнародних проектів.