Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

СТУПІНЬ : професійний бакалавр туризму

 

КВАЛІФІКАЦІЯ : керівник підприємств та установ

 

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ : 3 роки і 10 місяців

 

МОВА НАВЧАННЯ : українська / англійська

 

ПРАКТИКА : в туристичних агентствах і туроператорських компаніях в Україні  та за кордоном

 

Туризм є однією з найбільш динамічних, глобальних і затребуваних галузей у світі. Крім того, туризм сьогодні неможливо уявити без технологій, тому студенти вчаться використовувати технології як в управлінні компанією, так і в наданні різноманітних послуг. Вивчення туристичного менеджменту дає можливість вивчити організацію та управління подорожами, принципи управління компаніями розміщення та туристично-гостинного обслуговування, принципи організації громадського харчування, логістику туризму, а також нюанси створення та реалізації туристичного бізнесу.

Освітньо-професійна програма «Туризм» пропонує отримати необхідні знання у сферах туристичного та гостинного бізнесу, а також надає можливість практично вдосконалити свої навички як у командній роботі, так і в мультикультурному середовищі, що є необхідністю в наш час.

ПРИКЛАДНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРОГРАМИ

Програма має прикладну орієнтацію, спрямовану на формування сучасного менеджера з організації туристичних подорожей, який досконало знає свою справу і здатний сформувати туристичний продукт, здійснити аналіз індустрії та особливостей інфраструктури у місцях відпочинку, розробити конкурентну торгову та рекламну стратегію, активно просувати та реалізовувати туристичні продукти та послуги. Він володіє повною і точною інформацією про новітні тенденції розвитку туризму.

ПРАКТИКООРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ

У навчанні активно використовуються інтерактивні методи – тренінги, ділові ігри, ситуаційне моделювання, майстер-класи. Студенти поєднують навчання з роботою та практикою у закладах туристичної галузі регіону. На старших курсах у них є можливість пройти стажування в Греції, Кіпрі та Болгарії

ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ

Програмою забезпечено право здобувача на вільний вибір траєкторії навчання завдяки переліку вибіркових освітніх курсів