Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

02.05.2023 - 23:12

7 жовтня 2022 р. відбулась ІV науково-практична конференція "Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості".

За результатами конференції опубліковано збірник тез доповідей "ЮРИДИЧНА НАУКА СЬОГОДЕННЯ: ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ"

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам юридичної науки в умовах сучасних викликів і загроз. Матеріали містять обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань становлення і розвитку юридичної науки та правової освіти в сучасній Україні, функціонування громадянського суспільства в умовах воєнного стану, правових інструментів вирішення соціально-економічних проблем постконфліктної України Науковцями висвітлено власне бачення соціальноправових проблем і потенційних загроз та шляхів їх вирішення