Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

18.05.2023 - 18:39

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«РИНОК ПРАЦІ: ДОСЯГНЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ»ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератор: Журавель Ярослав Володимирович, декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор

Вступне слово Віктор Борисович Сухомлин, в.о. ректора Академії праці, соціальних відносин і туризму, кандидат наук з державного управління

Вітальне слово від Голови федерації професійних спілок України -

Григорія Васильовича Осового
 

Заступник Головифедерації професійних спілок України Шубін Олександр Олександрович - виступ, вітальне слово

Заболотний Андрій Володимирович,Заступник Голови Національного агентства з питань державної служби

Вітальне слово від Олександра Петрова Голова правління Торгового дому України у Латвії

Вітальне слово від директора Міжнародної школи освіти і науки (м.Тбілісі, Грузія)

Чічагуа Серго

 

Семигіна Тетяна Валеріївна, членкиня Національного агентства кваліфікацій, докторка політичних наук, професорка

Вітальне слово та доповідь "Євроінтеграційна політика щодо кваліфікацій як відповідь на виклики мобільності ринку праці

Вітальне слово від проректора Collegiun Hu manum Варшавського Університету Менеджменту  (Варшава, Польща)

Голопич Тараса Петровича 

Виступ Генерала армії України, Громадського діяча 

Маломужа Миколи Григоровича

Вітальне слово від Народного депутата України

Марченко Людмили Іванівни 

 
Привітання від Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука 
НАПРЯМ ЕКОНОМІКИ, СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТУРИЗМУ

Модератори:

Чорнодід Ігор Степанович, проректор з навчально-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор

 Шолудченко Сергій Васильович, декан факультету економіки, соціальних технологій та туризму, кандидат економічних наук, доцент

 

Секція психології

Модератор секції: Бегеза Людмила Євгенівна, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології


Секція економіка та туризм

Модератор : Ткаченко Яніна Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів


Секція психологія та соціальна робота

Модератор секції: Бегеза Людмила Євгенівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології та соціальної роботи

 

Секція гуманітарні та лінгводидактичні парадигми, інформаційно-комунікаційні технології
в глобальних та національних вимірах

Модератор секції: Бондар Світлана Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологійЮРИДИЧНИЙ НАПРЯМ 

Секція цивільного, трудового та господарського права

Секція кримінального права, процесу та криміналістики

Секція конституційного, адміністративного та фінансового права

Секція право, публічне управління та адміністрування

Модератор секції: Журавель Ярослав Володимирович, декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор