Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

12.05.2023 - 21:45

12 травня 2023 року відбулась зустріч проректора з наукової роботи, д.мед.наук, Пріба Г.А., завідувача кафедри психології та соціальної роботи, д.психол.наук, Бегези Л.Є. та завідувача кафедри загальної та клінічної психології, д.психол.наук, Журавльової О. В., професором кафедри загальної і клінічної психології, к.психол.наук, Малімон Л.Я.

У ході зустрічі обговорювались компоненти освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньо-професійних програм «Психологія бізнесу та управління» і «Клінічна психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Перспективою співпраці стане організація спільних заходів, студентоорієнтованих проєктів, що сприяють розвиткові індивідуальної навчальної траєкторії здобувачів.

Дякуємо за співпрацю!

Будуємо майбутнє разом!