Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

24.05.2023 - 17:10

Академія праці, соціальних відносин і туризму оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

 

Факультет економіки, соціальних технологій та туризму:

   Кафедра психології та соціальної роботи

Завідувач кафедри, доцент кафедри – 2

   Кафедра спеціальних туристичних дисциплін

Завідувач кафедри, доцент кафедри – 1, старший викладач кафедри – 1

   Кафедра економіки підприємства та менеджменту

Професор кафедри - 1, доцент кафедри – 1,

   Кафедра фінансів

Професор кафедри – 1, доцент кафедри – 2

 

Юридичний факультет:

   Кафедра публічного управління та публічної служби

Завідувач кафедри, професор кафедри – 1, доцент кафедри – 2

   Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

Професор кафедри – 1, старший викладач кафедри – 1

   Кафедра цивільного, господарського  та трудового права

доцент кафедри – 1

 

Перелік документів претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 - заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Академії;

- заповнений особовий листок з обліку кадрів;

- дві фотокартки розміром 4 см х 6 см;

- ксерокопії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;

- ксерокопію паспорта громадянина України, засвідчену відповідно до чинного законодавства;

- ксерокопію трудової книжки, засвідчену відповідно до чинного законодавства за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць та винаходів;

- інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів.

Науково-педагогічні працівники Академії, що переобираються на наступний термін, подають тільки заяву, список наукових праць та винаходів, ксерокопію документа про стажування (протягом терміну попереднього контракту) або звіту зі стажування (протягом терміну попереднього контракту), комплексний звіт визначеної форми про роботу протягом терміну попереднього контракту.

Заяви від претендентів на посади науково-педагогічних працівників приймає навчально - методичний відділ або начальник відділу кадрів Академії за адресою Кільцева дорога 3-А., м. Київ.

Академія житлом не забезпечує.

Термін подання заяв до 10 червня 2023 року.