Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

БЕГМА АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

 

Народився 14 січня 1979 року на Кіровоградщині. 

У 2000 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю правознавство  в Національній академії внутрішніх справ України, після чого два роки працював в м. Києві на посаді слідчого.

У 2003 році закінчив магістратуру Національної академії внутрішніх справ України.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема дисертації: «Прокурор як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності».

У 2011-2012 роках працював на посаді старшого викладача кафедри досудового розслідування Національної академії внутрішніх справ.

З 2013 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики в Академії праці, соціальних відносин та туризму.

Основні навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінальний процес», «Виконавчий процес», «Методика прокурорської діяльності», «Складання кримінально-процесуальних документів».

Науково-викладацьку діяльність поєднує з юридичною практикою в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Верум».

Основні опубліковані праці:

  1. Бегма А. П. Вітчизняна кримінологія: історія, сучасний стан, перспективи розвитку / А. П. Бегма // Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів. - К.: ДУІТ, 2018. - С. 313-317.
  2. Andrii Behma FORENSIC SUPPORT OF CRIME INVESTIGATION - CRIMINALISTIC METHOD / Valerii Mashyka, Oleksii Khovpun // Association Agreement: Driving Integrational Changes / Chicago: Accent Graphics Communications, 2019. (У співавторстві). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3346533
  3. Бегма А. П. Особливості призначення та проведення експертизи у кримінальному провадженні: новели законодавства / Н.В. Кравець, А.П. Бегма, О.С. Ховпун // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) : науковий журнал / ред. кол. : П. В. Цимбал (голов. ред.) та ін. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2019. – Випуск 15. – (Серія : право). – С. 167-173.
  4. Бегма А. П. Кримінальні проступки як новела кримінального та кримінально-процесуального законодавства / А. П. Бегма, Г. В. Муляр, О. С. Ховпун // Часопис Київського університету права. - К.: Київський університет права НАН України, 2020. - Випуск 2020/2. - С. 365-368.
  5. Бегма А. П. Особливості притягнення осіб до кримінальної відповідальності в інформаційній сфері / А. П. Бегма, Г. В. Муляр, О. С. Ховпун // Вісник Пенітенціарної асоціації України 3 (17), 2021, 13–20. DOI: 10.34015/2523-4552.2021.3.02, ст. 13-20.
  6. Бегма А.П. Інтеграція смарт-контрактів на основі блокчейну в спортивне право та нова юридична практика / І. В. Діордіца; А. П. Бегма; А. С. Соловйов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2023.

 

DOI: 10.33766/2524-0323.101.61-71

https://orcid.org/0000-0003-3009-2850