Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 ГОЛУБ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

 

Старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

 

Освіта:

2012-2016 рр. - ОС «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право», Національний університет біоресурсів і природокористування України;

2016-2017 рр. - ОС «Магістр» за спеціальністю 081 «Право», Національний університет біоресурсів і природокористування України.

 

Наукові інтереси:

Кримінальні правопорушення у сфері земельних та екологічних відносин, відновлювальна енергетика в аграрному секторі економіки.

 

Громадська діяльність:

2016 по 2017 рр. - член ВГО «Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»; учасник розробки правового відділу Спілки (координація роботи та надання юридичних консультацій).

 

Наукова діяльність (за останні 5 років):

Наукові статті

1. Голуб С. М., Шинкарук Н. В. Принципи правового регулювання використання біоенергетики в Європейському Союзі. Науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля». Том 12. № 4, 2021. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/15788

2. Hafurova, O., & Holub, S. (2022). Main trends in the development of tourism legislation in Ukraine. Law. Human. Environment, 13(4), 7-15. https://doi.org/10.31548/law2022.04.001

Участь у конференціях

1. Голуб С. М. До питання визначення поняття біоенергетика в українському законодавстві. Сучасні тенденції розвитку публічного та приватного права в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 23 березня 2021 р.). НУБіП України. Київ, 2021.

2. Голуб С. М. Особливості правового регулювання використання біоенергетики в Європейському Союзі / На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного кодексу України: тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (онлайн/офлайн формат) (м. Київ, 26 листопада 2021 р.). За заг. ред. проф. В.М. Єрмоленка. Київ : Друкарня Друкарик, 2021. 344 с.

3. Голуб С. М. Стан забезпечення продовольством населення України у довоєнний та воєнний періоди (статистика втрат) / Продовольча та екологічна безпека у воєнний і післявоєнний часи: правові виклики для України та світу»: тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (онлайн/офлайн формат) (м. Київ, 16 вересня 2022 р.). За заг. ред. проф. В.М. Єрмоленка. Київ, 2022.

 

Відзнаки:  

В 2016 році нагороджена почесною грамотою Союзу юристів України за активну роботу в Союзі юристів України та вагомий особистий внесок в розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку (Рішення Виконкому Ради Союзу юристів України від 17.10.2016 р.)

В 2017 році отримала диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук 2016/2017 н.р. на тему: «Правові проблеми існування мораторію на землі сільськогосподарського призначення».

 

 

https://orcid.org/0000-0003-2365-064X

 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=Jrg-Yy8AAAAJ