Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 ЛЕБІДЬ ТЕТЯНА ІГОРІВНА

Завідувач навчальної лабораторії криміналістики, старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

 

Народилася 26 липня 1993 року в с. Хащувате, Гайворонського району, Кіровоградської області

У 2012 році закінчила Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію молодшого спеціаліста з права

У 2014 році  закінчила Академію праці, соціальних відносин і туризму за напрямом підготовки «Правознавство» та здобула кваліфікацію бакалавр права

У 2016 році закінчила Академію праці, соціальних відносин і туризму здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права

З 2022 року і по теперішній час є Аспірантом по програмі підготовки в Академії праці, соціальних відносин і туризму докторів філософії за спеціальністю 081 «Право»

З 2013 року і по теперішній час працює в Академії праці, соціальних відносин і туризму на посаді завідувача навчальної лабораторії

Кількість наукових і методичних праць – 23

Науково-педагогічний стаж  - 5 років

 

https://orcid.org/0000-0002-9545-1036

 https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=E5vgO7QAAAAJ