Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 РАЄЦЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

 

У  2000 році закінчила  юридичний факультет Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України.

2001 року закінчила магістратуру Національної академії внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра.

Науково-педагогічна діяльність

З вересня 1997 року – науковий співробітник Комітету з контролю за наркотиками.

З 2001 року — старший викладач кафедри кримінології та юридичної соціології Національної академії внутрішніх справ України.

З червня 2003 року – старший викладач кафедри загально-юридичних дисциплін Національної академії внутрішніх справ України.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

З 2008 року на посаді доцента кафедри кримінально-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ України.

У 2011 році присвоєно вчене звання «доцент».

З 2013 року — професор кафедри кримінально-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ України.

З вересня 2017 року на посаді професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

З вересня 2020 року – заступник завідувача відділу навчальної та наукової роботи Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України.

З вересня 2020 року (за сумісництвом) - професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

З вересня 2023 року – професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики  Академії праці, соціальних відносин і туризму.

 

Головними напрямами наукової діяльності є кримінологічні засади злочинності, профілактика злочинів, кримінально-виконавче правоправова статистика, кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, антикорупційна політика.

Систематично приймала участь у розробці законопроектів, внесенні змін і доповнень до законодавчих актів України, у науково-практичних конференціях, в організації проведення круглих столів.

Автор та співавтор понад 100 науково-методичних праць.