Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 Муляр Галина Володимирівна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Автор більше 80-ти наукових праць. Сфера наукових інтересів: кримінальне право та процес, адміністративне право, медичне та фармацевтичне право.

29 червня 2021 року захистила дисертацію на тему: «Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на охорону здоров’я», за спеціальністю – 12.00.07 –  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада – Д 26.062.16 Національного авіаційного університету та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук.

Приймала участь в розробці науково-практичних коментарів до Кодексу адміністративного судочинства, Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Законів України «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та до законодавства України про соціальне партнерство.

https://orcid.org/0000-0003-2636-0509

e-mail: box0007@meta.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2636-0509

GoogleАкадемія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=chKXb-QAAAAJ

ResearcherID: https://www.researchgate.net/profile/Galyna-Muliar-2

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218623034