Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

07.06.2023 - 21:30

Академія праці, соціальних відносин і туризму спільно з Проєктом USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») проводить опитування представників органів місцевого самоврядування з метою дізнатися їхню позицію щодо основних прогалин (проблем) у законодавстві, що регулює діяльність органів місцевого самоврядування.

Результати опитування будуть взяті за основу для дослідження прогалин муніципального законодавства українськими вченими-юристами. Кращі дослідження будуть презентовані на VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості».

Задля своєчасного формування основних напрямів дослідження прогалин (проблем) муніципального законодавства вченими-юристами запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні і надати відповіді на опитувальник, що додається, до 16.06.2023 р.

взяти участь в опитуванні