Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

17.07.2023 - 23:30

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

КВАЛІФІКАЦІЯ: Бакалавр/Магістр з маркетингу (фахівець у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»).

ФОРМА НАВЧАННЯ: Денна/Заочна

ВАРТІСТЬ МАГІСТЕРСЬКОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МАРКЕТИНГ»  ПОКРИВАЄТЬСЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ!

Для осіб:

 • вік 45+,
 • звільнених із військової служби (крім військовослужбовців строкової служби),
 • звільнених з військової служби після участі у проведенні АТО,
 • внутрішньо переміщених,
 • з інвалідністю та інші.

  ЦІЛІ ОП МАРКЕТИНГ – підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач маркетингової діяльності, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

 НАШІ ПЕРЕВАГИ:

 Високий рівень фахової підготовки:

✔ найсучасніші теоретичні знання

✔ прикладний характер викладання

✔ застосування сучасних інтерактивних методик навчання

✔ майстер-класи від провідних фахівців маркетингу

Якісний сервіс:

✔ висококваліфіковані викладачі

✔ новітні мультимедійні та інтернет-технології

✔ потужна матеріальна база АПСВТ

 Всебічний розвиток особистості студента:

✔ індивідуальна освітня траєкторія навчання

✔ наукова та дослідницька робота

✔ можливість участі у міжнародних і міжурядових програмах обміну студентів

✔ різноманітне студентське дозвілля

 Широкий спектр маркетингових професій:

 ✔  бренд-менеджер

✔  трейд-маркетолог

✔  інтернет-маркетолог (SMM, SEO)

✔  маркетинговий аналітик

✔  рroduct-менеджер

✔  керуючий складом готової продукції

✔  начальник відділу логістики

✔  начальник підрозділу логістичної компанії або транспортно-логістичного центру та багато інших.

 Підготовка фахівців за спеціальністю «Маркетинг» дозволяє забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців із маркетингу, які володіють інноваційним способом мислення, фаховими компетентностями, необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій, відповідають запитам ринку праці.

Подавай заявку на спеціальність 075 «Маркетинг» вже зараз!

Професія маркетолога дає можливість працювати в різних сферах людської діяльності і оволодівати багатьма специфічними уміннями і навичками, пов’язаними з економікою, соціологією, рекламою. Маркетологи сьогодні необхідні кожному підприємству, зацікавленому у просуванні і збуті своєї продукції. Відповідні відділи є в банках, промислових холдингах, торгових фірмах, страхових компаніях. Такі фахівці потрібні і в спеціалізованих консалтингових компаніях, які надають послуги з проведення маркетингових досліджень.

 

 Випускники спеціальності «Маркетинг» займаються широким колом питань, опанували такі напрямки професійної діяльності, як:

 • комплексне дослідження ринку, що містить вивчення товарів конкурентів, покупців і споживачів на промисловому ринку;
 • вивчення внутрішніх ресурсів можливостей підприємства із подальшим формуванням товарної, цінової, збутової політики підприємства;
 • розробка маркетингової стратегії та планування маркетингу;
 • контроль маркетингової діяльності та управління маркетингом;
 • консультативна діяльність з питань промислового маркетингу.

З урахуванням освітньо–кваліфікаційного рівня (бакалавр, магістр) наші випускники можуть обіймати посади:

 • вищого та середнього управлінського рівня в підрозділах та відділах маркетингу, постачання, збуту, реклами, розробки нових товарів, зовнішньоекономічних зв’язків, ціноутворення тощо;
 • вищого управлінського складу малих підприємств різних форм власності;
 • економіста підприємств;
 • консультанта з питань маркетингу у виробничій сфері;
 • наукового співробітника у науково-дослідних центрах, які займаються проблемами маркетингу;
 • спеціалістів із творчою за характером діяльністю в галузі маркетингових досліджень, збутової та рекламної діяльності, постачання та інформаційного забезпечення.

Відповідно статистиці середня заробітна плата маркетолога в Україні станом на 7 червня 2023 р становить -  37 362 ₴ на місяць.