Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

24.08.2023 - 18:17

 

 

Другий піврічний Всеукраїнський конкурс

«Краща наукова праця з проблематики муніципального права»

Підсумки

 1. Академія праці, соціальних відносин і туризму за підтримки Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») провела Всеукраїнський конкурс «Краща наукова праця з проблематики муніципального права» з метою виявлення творчих та обдарованих науковців, які прагнуть долучитися до аналізу та вирішення проблемних питань удосконалення законодавства України про місцеве самоврядування
 2. Напередодні конкурсу Академією спільно з Проєктом USAID «ГОВЕРЛА» було проведено опитування представників органів місцевого самоврядування з метою дізнатися їх позицію щодо основних проблем у законодавстві, що регулює діяльність органів місцевого самоврядування. Результати опитування були взяті за основу для визначення напрямків дослідження оголошеного конкурсу.
 3. Конкурс тривав з 29 червня по 21 серпня 2023 року. На конкурс було опрацьовано 18 робіт від студентів, аспірантів різних ЗВО та НДІ України, науковців та практиків місцевого самоврядування. До інституцій, від яких виступали конкурсанти, відносяться:

 

 • Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України;
 • ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України;
 • Криворізький навчально-науковий інститут Донецького національного університету внутрішніх справ;
 • Академії праці, соціальних відносин і туризму;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;
 • Прилуцька районна рада;
 • Вінницька міська рада.

 

 1. Предметом дослідження конкурсантів були питання законодавчого забезпечення окремих напрямів організації та функціонування місцевого самоврядування, зокрема:

 

 • Уніфікований підхід до територіальних громад, які мають різні проблеми та вирішують різні задачі щодо утримання соціальної сфери, надання комунальних послуг та утримання інфраструктури
 • Особливості і недоліки законодавчого регулювання питань демонтажу рекламних засобів та тимчасових споруд
 • Необхідність прийняття закону України «Про місцеві референдуми»
 • Сучасний стан законодавства про місцеві референдуми
 • Нормативно-правове регулювання права на свободу мирних зібрань: особливості правових конструкцій та повноваження органів місцевого самоврядування (територіальних громад)
 • Подолання прогалин у законодавстві України про місцеве самоврядування в контексті євроінтеграції
 • Формування  в Україні територіальних громад за територіальним принципом без врахування соціально-економічних, історичних, транспортних та інших особливостей
 • Районні ради: роль та значення у місцевому самоврядуванні
 • Шляхи додаткових надходжень до місцевого бюджету в умовах воєнного стану
 • До питання встановлення гендерної рівності в органах місцевого самоврядування. аналіз інституційних засад організації адміністративної державної служби при розподілі посад в ОМС
 • Загальнотеоретичні та законодавчі основи адміністративно-правового регулювання дискреційних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері земельних відносин та напрями його вдосконалення
 • Дублювання повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
 • Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні соціальної політики щодо внутрішньо переміщених осіб
 • Шляхи забезпечення прозорості розподілу субвенцій
 • Проблематика впровадження правових механізмів інституту імперативного мандата на місцевому рівні
 • Краща наукова праця з проблематики муніципального права директиви європейського союзу у забезпеченні гендерної рівності в органах місцевого самоврядування: європейський досвід, висновки для України
 • Правове забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування щодо демонтажу рекламних засобів та тимчасових споруд
 • Еволюція місцевого самоврядування в Україні за роки незалежності

 

 

 

 1. Для визначення переможців конкурсу було утворено Конкурсну комісію у складі:

 

Кравченко В.В., канд. юрид. наук, професор – голова

 

Журавель Я.В., доктор юрид. наук, професор – заступник голови;

 

Сухомлин В.Б., канд. наук з держ.упр., доцент – член

 

Теремецький В.І., доктор юрид. наук, професор – член

 

Діордіца І.В., доктор юрид. наук, професор – член.

 

 

 

 1. За рішенням Комісії переможцями конкурсу визнані:

 

1 місце – САМБОР Микола Анатолійович, начальник сектору моніторингу Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, депутат Прилуцької районної ради, голова Первинної профспілкової організації Прилуцького ВП ЧОО ПАП ОВС України, викладач вищої категорії, кандидат юридичних наук.

 

Тема роботи: «Нормативно-правове регулювання права на свободу мирних зібрань: особливості правових конструкцій та повноваження органів місцевого самоврядування (територіальних громад)».

 

2 місце – НАУМЕНКО Анна Валеріївна, аспірантка Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

 

Тема роботи: «Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні соціальної політики щодо внутрішньо переміщених осіб».

 

3 місце – ЧУБАРЬ Сергій Сергійович, аспірант науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

 

Тема роботи: «Шляхи додаткових надходжень до місцевого бюджету в умовах воєнного стану».

ПРОТОКОЛ засідання комісії