Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

21.02.2023 - 20:48

 

 

21 лютого 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри психології та соціальної роботи обговорювали компоненти освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського), освітньо-професійних програм «Психологія бізнесу та управління» і «Клінічна психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

 

Зміст освітньо-професійних програма відображає підготовку фахівців, здатних професійно розв’язувати та вирішувати завдання науково-теоретичного та практичного характеру в галузі психології та інших гуманітарних й суспільних сферах, що передбачає застосування професійних компетентностей.

 

Учасники зібрання обговорювали унікальність освітньо-професійних програм, визначали майбутні перспективи розвитку. Значну увагу приділено обов'язковим та вибірковим навчальним дисциплінам, які формують спеціальні фахові компетентності здобувачів.

 

 

Вдячні усім учасникам за корисний досвід співпраці!