Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

20.06.2023 - 00:16

 

  У рамках Грантової Угоди РО 40405574 від 16.01.2023 р. з Міжнародною організацією праці «Сприяння ФПУ в наданні підтримки ВПО в Україні» між Федерацією профспілок України та Академією праці, соціальних відносин і туризму науково-педагогічні працівники Академії забезпечили надання психосоціальних послуг 72 внутрішньо переміщеним особам, які перебували у навчально-методичних центрах профоб’єднань Волинської, Дніпропетровської, Хмельницької областей, санаторії “Горинь” Федерації профспілок Рівненської області та санаторії «Хмільник» ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

Керівник проекту Пріб Гліб, проректор з наукової роботи.

Менеджер проекту Бегеза Людмила, завідувач кафедри психології та соціальної роботи.

   Результатом роботи тренінгових та консультативних груп, особистісного консультування з метою відновлення працездатності та сприяння поверненню на ринок праці внутрішньо переміщених осіб стало розробка та впровадження у діяльність Федерації профспілок України науково-практичної публікації «Психологічна підтримка внутрішньо переміщених осіб» http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19663.87204. Видання буде корисним для фахівців допомагаючих професій, представникам територіальних громад, спеціалістам центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які надають психосоціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам.

 

 

Вчена рада

 

Вчена рада

 

Вчена рада

 

Вчена рада