Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

Підготовче відділення Академії

вступ та умови навчання

 

Термін навчання – 10 місяців.

У програму підготовчого відділення входить:

 

  • вивчення української, англійської мови;
  •  вивчення дисциплін, які формують загальні компетентності  (історія України, філософія, економіка).

 

Для зарахування на Підготовче відділення вступнику необхідно подати такі документи:

  • заяву-анкету встановленого зразка;
  • оригінал та копію документа про попередню освіту;
  • оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про успішність із навчальних дисциплін;
  • копію паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує особу, із засвідченим нотаріально перекладом українською мовою;
  • копію свідоцтва про народження;
  • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше ніж за два місяці до в'їзду на навчання в Україну;
  • дійсний поліс медичного страхування з терміном дії один рік;
  • 6 матових кольорових фотокарток розміром 3,5х4,5.

 

Копії документів, зазначені вище, повинні мати нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

 

Освітні документи вступників-іноземців та осіб без громадянства, видані навчальними закладами інших держав, повинні проходити обов’язкову процедуру визнання в Міністерстві освіти і науки Україні.

 

Оплату процедури визнання здійснює замовник-іноземець.

 

У разі відсутності підтвердження автентичності та/або еквівалентності іноземного освітнього документа університет відраховує його власника.

 

Навчання на Підготовчому відділенні проводиться у відповідності до розроблених на основі типових програм робочих програм.

 

Навчальні плани і програми Підготовчого відділення Акадеиії відповідають державним стандартам та вимогам. Кожна дисципліна, яка викладається на Підготовчому відділенні, має необхідний блок навчально-методичної документації: робочі програми, методичні вказівки для практичних, лабораторних та самостійних занять, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, словники та ін..

 

 Бібліотека університету має достатню кількість посібників і підручників із дисциплін, які вивчаються на Підготовчому відділенні.

 

Формування академічних груп на Підготовчому відділенні відбувається по мірі прибуття слухачів на навчання.

 

За результатами успішного закінчення Підготовчого відділення іноземні громадяни отримують сертифікат офіційного державного зразка. Випускники Підготовчого відділення можуть також вступати в інші вищі навчальні заклади України, які мають відповідну ліцензію.

 

Іноземні громадяни, які пройшли навчальний курс на Підготовчому відділенні і не склали іспитів, можуть вступити на повторне навчання.