Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

 

Порядок визнання іноземних документів про освіту

 

Для набуття чинності іноземного документа про освіту на території України для продовження навчання, необхідно пройти процедуру визнання  документів про освіту.

 

Процедура визнання в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, передбачає:

 

 1. Перевірку автентичності поданих для визнання іноземних документів про освіту, тобто перевірку достовірності факту навчання та отримання освітнього документа.
 2. Перевірку офіційного визнання навчального закладу, який видав освітній документ системою освіти країни, якій він належить. Цей етап включає перевірку наявності свідоцтва про державну акредитацію навчального закладу та ліцензії на момент видачі Вам освітнього документа.
 3. Встановлення еквівалентності кваліфікації, зазначеної в іноземному документі про освіту, вимогам до освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівнів системи освіти України.

 

Умови подання іноземного освітнього документу для процедури визнання

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 

 1. Заява на здійснення процедури визнання (Дивись Додаток 1 – бланк заяви).
  Увага! Вказана заява заповнюється та підписується заявником. Просимо заповнити заяву українською мовою чітко, розбірливо, без виправлень.
 2. Заява-згода на перевірку персональних даних.
  Увага! Заяву-згоду заповнює та підписує власник іноземного освітнього документа. Просимо заповнити заяву англійською мовою (Дивись додаток 2 -  бланк заяви). 
 3. Згода на обробку персональних даних (від власника та заявника – представника університету) (Дивись додаток 3 -  бланк заяви). 
  Увага! Верхня частина цієї заяви заповнюється та підписується власником іноземних освітніх документів, нижня - заявником.
 4. Засвідчені в установленому законодавством порядку (нотаріально) копію та переклад українською мовою легалізованого іноземного документа про освіту (Академічної довідки, атестата про повну середню освіту. За необхідності – пред’явлення оригіналів).
 5. Копії документів (паспорт), що засвідчують особу заявника та власника іноземного документа про освіту, якщо власник не є заявником (за необхідності – з перекладами українською мовою).

 

Документи для визнання може подавати власник або інша особа (представник Академії), яка представляє його інтереси з питань процедури визнання.

 

Вартість і терміни процедури визнання

 

 

 

Процедуру визнання здійснює  -  Державне підприємство «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України

 

Якщо заявником процедури визнання є Академія – власник документів додатково оплачує вартість послуги в касу Академії.

 

У результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту отримує свідоцтво, яке підтверджує право власника документів, виданих навчальним закладом іншої держави, на продовження освіти.

 

Відповідно до діючого законодавства України процедура визнання документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав є обов’язковою.