Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Про освітню програму 

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

  Чому ми?

 • Високопрофесійний колектив.
 • Індивідуальний підхід до студентів та слухачів.
 • Індивідуальний графік навчання.
 • Використання найсучасніших технологій у навчанні.
 • Неймовірна платформа для навчання та досліджень
 • Можливість одночасно навчатись в європейських вищих школах Польщі.
 • Сучасний гуртожиток поруч із Академією.
 • Професійні мовні курси.
 • Можливість навчання в бакалавраті, магістратурі, та аспірантурі.

 

Що ми хочемо?

Ми хочемо задовольнити гостру потребу у фахівцях, які  будуть володіти управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері в органах державної влади і місцевого самоврядування.

 

Що ми можемо?

 • Ми можемо підготувати висококваліфікованих, відповідальних кадрів з публічного управління та адміністрування.
 • Ми можемо підготувати лідерів які володіють сучасним державно-управлінським мисленням, теоретичними знаннями та прикладними навичками.
 • Ми можемо підготувати професіоналів спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику на усіх рівнях і у всіх владних інститутах.
 • Ми можемо підготувати творчих, ефективних й результативних спеціалістів, здатних виконувати управлінські функції та надавати управлінські послуги.

 

Що на тебе чекає?

Наша програма спрямована на:

 • підготовку управлінської еліти на основі міжнародних стандартів;
 • формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для роботи в органах публічного управління;
 • стажування в органах публічного управління, провідних міжнародних корпорацій та вітчизняних підприємствах;
 • отримання досвіду дослідницької діяльності та лідерських навичок;
 • вивчення іноземних мов.

 

Що ти отримаєш?

 • Фундаментальні навички для роботи в органах публічної влади на будь якій посаді.
 • Вміння формулювати та реалізовувати основні цілі публічного управління;
 • Детальне розуміння державотворчих процесів в Україні та світі.
 • Вміння спілкуватись  з фахівцями і нефахівцями публічного управління на найвищому рівні.
 • Розуміння як правильно читати та застосовувати основні нормативно-правові акти та положення законодавства в Україні;
 • Ти навчишся критично мислити, знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.
 • Уміння налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 • Знання як працювати в команді та забезпечувати стратегічне та тактичне керівництво своєї команди.

 

Без кваліфікації «Магістр публічного управління та адміністрування» тобі буде складно обійняти такі рівні посад, як: 

– Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади

– Вищі посадові особи місцевих органів державної влади

– Дипломатичні представники

– Вищі посадові особи громадських і самоврядних організацій та керівники релігійних організацій

– Вищі посадові особи політичних партій

– Вищі посадові особи органів місцевого  самоврядування