Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

Добровольська Ганна Олександрівна

 Посада: професор кафедри

 Науковий ступінь: доктор історичних наук

 Вчене звання: доцент

 Контактна інформація. e-mail: dobrovolska@socosvita.kiev.ua

 https://orcid.org/0000-0002-4896-4154

 Дисципліни: «Соціально-політичні студії», «Соціальна політика», «Профспілки в умовах соціальних трансформацій», «Громадські організації в Україні»

 

У 1994 році закінчила історичний факультет і аспірантуру Донецького державного університету.

 У 1999 році – захистила кандидатську дисертацію (за спеціальністю 07.00.01).

 З 2002 року працювала доцентом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та профспілкового руху Академії праці і соціальних відносин.

 У 2008 році захистила докторську дисертацію (за спеціальністю 07.00.01).

 З 2018 року – професор кафедри соціології та суспільних наук.

 Квітень 2021 – травень 2022 рр.  – перший проректор, грудень 2021- квітень 2022 рр. – в.о. ректора Академії.

 З вересня 2022 р. – професор кафедри іноземних мов та гуманітарних дисциплін.

 Сфера наукових інтересів: соціально-політичні процеси в незалежній Україні, особливості діяльності сучасних українських громадських організацій, зокрема профспілкових об’єднань та організацій.

 Автор понад 40 наукових праць, серед яких наукові статті у фахових виданнях, тези за участю у міжнародних і всеукраїнських конференціях, 7 навчально-методичних робіт, 1 колективна та 2 одноосібні монографії.