Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Тетерук Світлана Петрівна

 Посада: доцент кафедри

 Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

 Вчене звання: доцент

 Контактна інформація.e-mail: stet2016@ukr.net

 https://orcid.org/0000-0002-4896-4154

 Дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова професійного спрямування (англійська), «English Academic Writing»

 

 Тетерук Світлана Петрівна,  до закінчення Київського державного педагогічного інституту іноземних мов розпочала трудову діяльність вчителя англійської мови СШ 101 м. Києва, у 1994 р після закінчення Київського державного педагогічного інституту іноземних мов прийнята на посаду викладача кафедри іноземних мов, у 2009 році  переведена на посаду доцента кафедри іноземних мов.  З 2009 р. – по теперішній час. – доцент кафедри іноземних мов та гуманітарних дисциплін Академії праці, соціальних відносин і туризму.

 Кандидат психологічних наук із 2007 року. Тема дисертації: "Формування механізмів саморегуляції студентів в іншомовному просторі" (19.00.07 – Педагогічна і вікова психологія)У 2010 отримала атестат доцента.

 Вчене звання доцента кафедри іноземних мов присвоєно у 2010 році. Світлана Тетерук постійно підвищує професійну кваліфікацію. У 2020 році пройшла міжнародне стажування «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM». («The cloud Storage Service for the Online Studying on the Example of the ZOOM Platform».). ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” (IESF), Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. (Lublin, Republic of Poland). Люблін, Польща. У 2021 році пройшла міжнародне стажування «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи google meet, google classroom» (“Online studying at latest form of modern education on the  example of Google Meet and Google Classroom Platforms”).  ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” (IESF), Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. (Lublin, Republic of Poland). 15 – 22 березня 2021. Люблін, Польща. Сертифікат ES № 5246/2020 – 22/03/2021. – 45 годин (1,5 кредитів).

 

 У 2022 році - міжнародне підвищення кваліфікації: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії/ PhD в країнах Європейського союзу та України» (Academic integrity in the training for masters and doctors of philosophy (PhD) in the countries of the European union and Ukraine”).  ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” (IESF), Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. (Lublin, Republic of Poland). 19 – 26 вересня 2022. Люблін, Польща.

 Працює з обдарованою молоддю. Викладає курс академічної англійської аспірантам Академії праці, соціальних відносин і туризму.

 Світлана Тетерук є автором більше 70 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 10 навчальних посібників (6 – у співавторстві). Бере активну участь у фахових зарубіжних та вітчизняних науково-практичних конференціях.

Нагороджена Подякою МОН України, 2023 р., грамотою АПСВТ «За формування інтелектуальної еліти», 2012 р.