Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Петько Людмила Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов  і гуманітарних дисциплін

petkoluda2015@gmail.com

Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=16079680635738380043&user=WgiZmR4AAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208319401

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6064-2687

Дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова професійного спрямування (англійська), «English Academic Writing»

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет (факультет германської філології) і Криворізький державний педагогічний університет (музично-педагогічний факультет) з відзнакою.

Професійний шлях Л. В. Петько розпочала вчителем загальноосвітньої школи, працювала організатором позакласної та позашкільної роботи, завучем з навчально-виховної роботи (№ 104 м. Київ).

2007 р. – результатом науково-практичної діяльності став успішний захист дисертаційного дослідження на ступінь кандидата педагогічних наук за темою «Стимулювання соціально-комунікативної активності підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності» зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання.

2009 р. -  НПУ імені М.П. Драгоманова

2023 – Академія праці, соціальних відносин і туризму

Науково-педагогічний стаж роботи – 42 роки.

Відповідальний редактор наукометричного журналу «Intellectual Archive» (Канада, Торонто): Google Scholar, Arxiv.org, WorldCat.org, Academia.edu, The National Research Council (Italy), Google.com, Library of Congress (USA), Library and Archives (Canada); член редакційної ради: у наукометричному журналі «European Journal of Educational and Applied Psychology» (Австрія, Відень): Google, EBSCO, WorldCat; у фаховому наукометричному журналі «Українська полоністика»: Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Citefactor, GoogleScholar: http://polonistyka.zu.edu.ua/about/editorialTeamBio/93514; у фаховому наукометричному журналі «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді»: https://zbirnyk.ipv.org.ua/ua/pro-zbirnik/redaktsijna-kolegiya; керує науковим студентським гуртком.

Коло наукових інтересів Л. В. Петько охоплює сучасні порівняльно-педагогічні, міждисциплінарні дослідження з навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти, сучасні освітні технології з вивчення іноземних мов, виявлення та розвиток талановитої молоді (надруковано у співавторстві зі студентами понад 130 наукових статей).

Л. В. Петько (Lyudmila Pet’ko) – автор понад 500 наукових доробок, серед яких 7 монографій, 99 навчальних посібників з англійської, німецької та французької мов (44 посібникам надано Гриф МОН України), наукові статті у провідних фахових виданнях, зарубіжних наукометричних виданнях бази СКОПУС, 22 методичні рекомендації (навчальні програми, навчально-методичні комплекси з англійської та німецької мов, робочі програми), тези доповідей на науково-практичних конференціях.

Має публікації в Україні, Австрії, Австралії, Барбадосі, Бельгії, Великобританії, Венесуелі, Болгарії, Греції, Індії, Північній Ірландії, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Канаді, Казахстані, Китаї, Литві, Мексиці, Німеччині, ОАЕ, Південній Африканській Республіці, Польщі, Португалії, Фінляндії, Франції, Чехії, США, Швеції, Японії.