Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Смаль Олена Леонідівна

Посада: старший викладач

Контактна інформація. e-mail: e.l.smale7777@gmail.com

 

 ORCID.org/0000-0002-8408-4103

 Дисципліни: українська мова для іноземних громадян та осіб без громадянства, турецька мова

 

 Смаль О.Л. педагогічну діяльність у вищих навчальних закладах розпочала у 1990 році (має 33 роки педагогічного стажу в вищій школі, загального – 42 роки). З 1987 р. по 1990 р. працювала вчителем у середній школі м. Києва; а з 1990 р. до 2018 р. обіймала посади методиста, викладача, аспіранта, старшого викладача, доцента в НПУ імені М.П. Драгоманова та у ВМУУ, в Центрі міжнародної освіти НАУ і в КНЛУ; в Академії праці, соціальних відносин і туризму з вересня 2018 року.

 Має вищу освіту: Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, філологічний факультет, за спеціальністю «російська мова і література» і отримала кваліфікацію «вчитель російської мови і літератури» та «звання вчителя середньої школи» (1988); Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «українська мова та література», кваліфікація «вчитель української мови та літератури» (1993); НПУ імені М.П. Драгоманова, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, програма «українська мова як іноземна» (2010).

 Займається дослідженням та розробкою наукової теми «Мікротопонімія. Лівобережжя міста Києва в історико-лінгвістичному аспекті». Публікації у фахових виданнях: «Українська мова», «Мовознавство», «Система і структура східнослов’янських мов», «Мова і культура», «Бібліотека української ономастики» тощо.

 Відзначена Подякою Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (2015), Подяками (2018, 2019) від Голови правління Міжнародного культурного центру «Сяйво», Подякою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (2020), Почесною грамотою за вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, високий професіоналізм, плідну наукову, науково-педагогічну і педагогічну діяльність та з нагоди 30-річчя від дня заснування Академії праці, соціальних відносин і туризму Президії Федерації профспілок України (18 травня 2023 року)

  Публікації: автор 62 наукових і навчально-методичних праць, з них понад 55 наукових статей у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях, тези за участю в наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях, присвячених українській і слов’янській ономастиці; навчальний посібник та методичні розробки для студентів-іноземців; навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.