Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Орел Олена Олексіївна

Посада: старший викладач

Контактна інформація: helen_orel@ukr.net

Дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова професійного спрямування (англійська)»

Освіта: у 2006 закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя і    отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської) та зарубіжної літератури.

Публікації: автор більше 11 наукових праць, серед яких навчально-методичні посібники, статті у наукових виданнях, тези за участю в наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях. Наукова робота присвячена використанню новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання іноземній мові, інноваційним методам викладання іноземної мови здобувачам економічних спеціальностей та особливостям застосування іншомовної економічної термінології в процесі усної і письмової комунікації

Працює старшим викладачем кафедри іноземних мов та гуманітарних дисциплін в Академії праці, соціальних відносин і туризму з 2019 року.

Розробник робочих програм навчальних дисциплін «Іноземна мова (англійська)» для студентів 1-2 курсів здобувачів  спеціальностей АПСВТ, «Іноземна мова професійного спрямування» для здобувачів 3-4 курсів економічних спеціальностей.