Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

13.01.2023 - 21:25

13 січня 2023 року відбулась зустріч 

 • Качан Я.В.-к.н.держ.упр., в.о.зав. кафедри публічного управління та публічної служби
 • Лахижа М.І.-д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби  
 • Сухомлин В.Б.-к.н.держ.упр доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби
 • Красівський Д.О.-к.н.держ.упр доцент кафедри публічного управління та публічної служби
 • Іванов А.В.-к.н.держ.упр доцент кафедри публічного управління та публічної служби
 • Журавель Я.В.-д.юрид.наук, професор, декан юридичного факультету
 • Лебідь Т.І.-завідуач навчальної лабораторії криміналістики кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
 • Третяк С.М.-заступник декана з виховної роботи
 • Семенюк О.М.-студент 5 курсу кафедри публічного управління та публічної служби
 • Василишин С.В.-студент 5 курсу кафедри публічного управління та публічної служби
 • Бовт І.В.-студент 5 курсу кафедри публічного управління та публічної служби
 • Собченко С.О.-студент 5 курсу кафедри публічного управління та публічної служби
 • Римар В.В.-студент 5 курсу кафедри публічного управління та публічної служби

 

У ході зустрічі обговорювались компоненти освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 Перспективою співпраці стане організація спільних заходів, студентоорієнтованих проєктів, що сприяють розвиткові індивідуальної навчальної траєкторії здобувачів.

 Дякуємо за співпрацю!

 Будуємо майбутнє разом!