Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра публічного управління та публічної служби
06.04.2023 - 21:56

6 вітня 2023 року відбулось розширене засідання кафедри публічного управління та публічної служби щодо обговорення змін до освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»  підготовки магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 На засіданні були присутні:

Качан Я.В.

к.н.держ.упр., в.о.зав. кафедри публічного управління та публічної служби АПСВТ

Сухомлин В.Б.

к.н.держ.упр доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби АПСВТ

Журавель Я.В.

д.юрид.наук, професор, декан юридичного факультету АПСВТ

Лахижа М.І.

д.н.держ.упр., професор, гарант ОП, професор кафедри публічного управління та публічної служби АПСВТ

Іванов А.В.

к.н.держ.упр., доцент кафедри публічного управління та публічної служби АПСВТ

Красівський Д.О.

к.н.держ.упр, доцент кафедри публічного управління та публічної служби АПСВТ

Третяк С.М.

заступник декана з виховної роботи юридичного факультету АПСВТ

Діордіца І.В.

д.юрид.нук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ

Бондарт С.І.

к. пед. наук. доцент, завідувач кафедри іноземних мов і гуманітарних дисциплін АПСВТ

Лебідь Т.І.

завідувач навчальної лабораторії криміналістики кафедри кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ

Драп`ятий Є.М.

заступник голови ФПУ

Воротін В.Є.

д.н.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління Державної екологічної академії Міндовкілля, дійсний член Академії економічних наук України.

Паньків М.І.

Заступник начальника відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства Київського міського центру зайнятості

Лозинська Т.М.

д.н.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Полтавського державного аграрного університету

Кульчій Т.О.

к.н.держ.упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Біляк Л.А.

Директор Департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації.

Носков О.М.

Директор ТОВ «Укрмотор Трейд»

Вакуленко Ж.П.

Головний лікар "Клініки Нова", МВА, лікар-анестезіолог вищої категорії

Балашова Н.В.

К.е.н., керівник центру підвищення кваліфікації та розвитку освіти АПСВТ

Турновська А.А.

лаборант кафедри публічного управління та публічної служби АПСВТ

 

  У ході зустрічі обговорювались зміни до освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

  Дякуємо за співпрацю!