Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Писаренко Надія Василівна – кандидат економічних наук, завідувач кафедри маркетингу

У 2001 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Історія та народознавство».

 У 2010 році закінчила Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки за спеціальністю «Облік та аудит».

 У 2019 році закінчила Wiesbadener Akademie für Psychotherapie (WIAP), сертифікований психотерапевт.

 У 2019 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.

 Фахівець-практик з бренд-менеджменту та керівництва бізнес-маркетингом підприємств та їх маркетинговими підрозділами.

 Автор понад 60 наукових публікацій, присвячених  проблематиці розвитку сучасного маркетингу, зокрема питанням управління брендами як стратегічними активами підприємства, побудові і реалізації бренд-стратегій, розробці системи ефективної взаємодії із споживачами  на основі бренд-орієнтованого підходу, соціально-психологічним аспектам поведінки споживача.

 Наукова робота  пов’язана з сферою маркетингу, бренд-менеджменту, психології  маркетингових комунікацій, теорії споживчої і мотиваційної поведінки

 Має понад 20-річний досвід викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах України.

 Автор і тренер бізнес-курсу KidsMarketing для дітей від 9 до 14 років, приватних загальноосвітніх шкіл, дитячих навчальних центрів, курсів та студій, а також підприємців, які прагнуть відкрити власну бізнес-школу.

 Член Всесвітньої асоціації позитивної та транскультуральної психотерапії.

 Здійснює наукове керівництво роботами магістрів та аспірантів.